Preview Mode Links will not work in preview mode

Demokratiresan - en podcast från SKR

May 30, 2023

I avsnittet samtalar vi om hur förtroendevalda utifrån hur de utövar sitt politiska uppdrag kan bidra till att en mer motståndskraftig demokrati skapas.

Medverkande:

Lars Stjernkvist, Lasse Stjernkvist, statlig utredare och frilansjournalist
Jenny Jennie de Fine Licht - docent I offentlig...


May 15, 2023

I Vänersborgs kommun har de i en pilotsatsning använt medborgardialog som ett systematiskt arbetssätt för att ta fram ett politiskt styrdokument för funktionshinderpolitiken.

Medverkande: Erica Johansson, utvecklingsledare Vänersborgs kommun, Ulrika Stöök, utvecklingsledare, SKR

Samtalsledare: Anders Nordh,...


May 2, 2023

Otillåten påverkan är ett samlingsbegrepp för handlingar som syftar till att påverka en tjänsteperson eller förtroendevald att agera på ett annat sätt än denne tänkt, till exempel fatta ett annat beslut inom ramen för myndighetsutövning eller välja att inte polisanmäla händelser.

Medverkande: Catharina...