Preview Mode Links will not work in preview mode

Demokratiresan - en podcast från SKR


May 30, 2023

I avsnittet samtalar vi om hur förtroendevalda utifrån hur de utövar sitt politiska uppdrag kan bidra till att en mer motståndskraftig demokrati skapas.

Medverkande:

Lars Stjernkvist, Lasse Stjernkvist, statlig utredare och frilansjournalist
Jenny Jennie de Fine Licht - docent I offentlig förvaltning, Förvaltningshögskolan i Göteborg
Bo Per Larsson – konsult
Samtalsledare: Anders Nordh, SKR