Preview Mode Links will not work in preview mode

Demokratiresan - en podcast från SKR

Feb 16, 2021

I veckans avsnitt pratar vi med Helena Linde, jurist SKR, och Martin Lidhamn, handläggare SKR, om vad som krävs för att man ska kunna delta på distans i ett region- eller kommunfullmäktige. Vilka möjligheter och utmaningar finns men den nuvarande lagstiftningen på området?
Vi får också höra preliminära...


Feb 2, 2021

I detta avsnitt samtalar vi med två ledande förtroendevalda, Emilie Orring RSO i Uppsala och Peter Schilling KSO i Sundbyberg om hur det är att leda i en pandemi.

Hur påverkas de politiska församlingarna av de restriktioner som finns, så väl praktiskt som innehållsmässigt?

Vi pratar också om vad som krävs...