Preview Mode Links will not work in preview mode

Demokratiresan - en podcast från SKR

Feb 20, 2024

Helsingfors använder 8,8 miljoner euro för att förverkliga de förslag som fått mest röster i en återkommande medborgarbudget.
Medverkande Kirsi Verkka, utvecklingschef, Helsingfors stad, Anders Nordh, SKR
Samtalsledare: Nils Munthe, SKR


Feb 6, 2024

I avsnittet delar Carina Sammeli med sig sina erfarenheter från att vara utsatt, till att avgå och att återkomma till politiska uppdrag. Samtalet handlar om vilka strategier man kan anta för att skapa en bra miljö i sitt uppdrag, men också om hur hot och hat påverkar den egna personen, livet och...