Preview Mode Links will not work in preview mode

Demokratiresan - en podcast från SKR

Dec 19, 2023

I Borås stad har de infört så kallat ortsråd i de fyra större serviceorterna med omland. Susanne Karlsson berättar om hur kommunen och ortsråden samverkar kring lokal utveckling.

Medverkande: Susanne Karlsson, utvecklingsledare, Borås Stad
Samtalsledare: Anders Nordh, SKR


Dec 5, 2023

I detta avsnitt får du följa med på ett samtal med Annika Wallenskog, chefekonom på SKR, där vi reflekterar över hur det ekonomiska läget för kommuner och regioner påverkar demokratin och varför det är bra med en välfärdsmodell med stark regional och lokal förankring.

Medverkande: Annika Wallenskog,...