Preview Mode Links will not work in preview mode

Demokratiresan - en podcast från SKR


Dec 19, 2023

I Borås stad har de infört så kallat ortsråd i de fyra större serviceorterna med omland. Susanne Karlsson berättar om hur kommunen och ortsråden samverkar kring lokal utveckling.

Medverkande: Susanne Karlsson, utvecklingsledare, Borås Stad
Samtalsledare: Anders Nordh, SKR