Preview Mode Links will not work in preview mode

Demokratiresan - en podcast från SKR

Feb 18, 2020

I detta poddavsnitt i Demokratiresan ger Anders Knape, ordförande i Sveriges Kommuner och Regioner, sin syn på det lokala självstyret och dess relation till demokrati.

Varför är det viktigt? Hur ser det ut i Sverige och i resten av Europa? Det är några av frågorna som lyfts  i avsnittet.

Samtalet leds av Anders...


Feb 4, 2020

I detta avsnitt pratar vi om hur en organisation kan skapa en kultur för samverkan och dialog. Varför är det så svårt, eller är det svårt och vad är en organisationskultur? Det är några av frågorna vi resonerar kring i avsnittet. Avsnittet spelades in i SKR:s monter på Kvalitetsmässan.

Medverkande: Martin...