Preview Mode Links will not work in preview mode

Demokratiresan - en podcast från SKR

Apr 29, 2024

I det här avsnittet diskuterar vi betydelsen av god samhällsstyrning på lokal nivå, samt hur vi i Sverige kan dela med oss av erfarenheter och kunskap till andra länder genom SALAR Internationals insatser.

Medverkande: Ryan Knox, Vd. SALAR International
Samtalsledare: Anders Nordh, SKR 


Apr 9, 2024

I detta avsnitt pratar vi om Artificiell intelligens (AI) och dess inverkan på demokratiska värden, vi lyfter fram vikten av transparens och vad det innebär när det kommer till AI.

Medverkande: Elisabeth Calderón-Lüning, forskningschef, Democratic Society (DEMSOC), Cecilia Ramqvist, handläggare...


Apr 2, 2024

Den konsultationsskyldighet som gäller sedan den 1 mars 2024 berör många verksamhetsområden i kommuner och regioner. SKR:s förbundsjurist Helena Linde medverkar i avsnittet och berättar mer om vad som gäller och hur lagen kan tillämpas.

Medverkande: Helena Linde, förbundsjurist, SKR, Love Edenborg och Cecilia...