Preview Mode Links will not work in preview mode

Demokratiresan - en podcast från SKR


Dec 5, 2023

I detta avsnitt får du följa med på ett samtal med Annika Wallenskog, chefekonom på SKR, där vi reflekterar över hur det ekonomiska läget för kommuner och regioner påverkar demokratin och varför det är bra med en välfärdsmodell med stark regional och lokal förankring.

Medverkande: Annika Wallenskog, chefsekonom SKR

Samtalsledare: Anders Nordh, SKR