Preview Mode Links will not work in preview mode

Demokratiresan - en podcast från SKR


Nov 21, 2023

I planprogrammet i Klagshamn, Malmö kommun, tillsatte de resurser för en tidig dialog med medborgarna i det aktuella området. 

Medverkande: Marléen Engström och Steffanie Esse strateger vid stadsbyggnadskontoret, Malmö kommun. Samtalsledare: Anders Nordh, SKR.