Preview Mode Links will not work in preview mode

Demokratiresan - en podcast från SKR


Nov 7, 2023

I dagens avsnitt utvecklar Nazem Tahvilzadeh, docent i statsvetenskap vid Södertörns högskola, innehållet i sin forskningsöversikt om hur medborgardialoger kan inkludera marginaliserade grupper.

Medverkande: Nazem Tahvilzadeh, fil.dr. och lektor i offentlig förvaltning och docent 
i statsvetenskap vid Södertörns högskola

Samtalsledare: Nils Munthe, SKR