Preview Mode Links will not work in preview mode

Demokratiresan - en podcast från SKR


Apr 19, 2023

Kommun- och regionvalen skiljer sig på flera sätt från riksdagsvalet. Fler personer har rösträtt, fler partier är representerade, olika styren bildas och många röstar på ett annat parti än i riksdagsvalet. I avsnittet ger SKR en analys av väljarna, de folkvalda, vilka styren som bildats och vilka partier som är representerade i det delvis nya politiska landskapet.  

Medverkande: Björn Kullander och Martin Lidhamn, SKR

Samtalsledare, Anders Nordh, SKR