Preview Mode Links will not work in preview mode

Demokratiresan - en podcast från SKR


Oct 24, 2023

I en ny rapport från Statskontorets får vi mer kunskap om förekomsten av korruption, vilka riskområden och riskfaktorer som finns samt hur man kan förebygga korruption i kommuner och regioner.

Medverkande: Johan Mörck, utredare, Statskontoret, Cecilia Berglin, SKR
Samtalsledare: Nils Munthe, SKR