Preview Mode Links will not work in preview mode

Demokratiresan - en podcast från SKR


Oct 29, 2019

Kommunalt Partnerskap är en SIDA-finansierad samarbetsform där Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD) hjälper svenska kommuner och regioner att skapa partnerskap med en kommun eller region utanför Sverige. I detta avsnitt träffar vi Rikard Eduards från ICLD och Ayan Ubahle som jobbar i Borlänge kommun som har ett partnerskap tillsammans med Lodwar i Kenya. Två kommuner som står inför liknande utmaningar: hur man framgångsrikt integrerar flyktingar i sina samhällen och skapar möjligheter för dem att hitta en väg till framgångsrika och produktiva liv.

Medverkande: Ayan Ubahle, Borlänge kommun och Rickard Eduards, ICLD.

Programledare: Nils Munthe SKL

Tid: 31:17

Besök skl.se för information och stöd i arbetet med demokratifrågor.