Preview Mode Links will not work in preview mode

Demokratiresan - en podcast från SKR


Nov 26, 2019

Den kommunala revisionen är ett lokalt demokratiskt kontrollinstrument med uppdrag att granska den verksamhet som bedrivs i kommuner och regioner samt pröva ansvarstagandet. Vi pratar i avsnittet om fullmäktiges roll i kommuner och regioner, vikten av en bra riskbedömning för en god revision, samspelet mellan förtroendevalda revisorer och professionella revisorer. Samt vikten av att synliggöra revisionens arbetet för att förbättra tilliten till den lokala demokratin

Medverkande: Lotta Ricklander, SKL och Anna Eklöf, SKL

Samtalet leds av Anders Nordh, SKL

Tid: 23:52

Besök skl.se för information och stöd i arbetet med demokratifrågor.