Preview Mode Links will not work in preview mode

Demokratiresan - en podcast från SKR


Sep 7, 2020

Sverigestudien mäter vilka värderingar som präglar Sverige, våra kommuner och våra arbetsplatser. Studien ger beslutsfattare, politiker och arbetsgivare unika insikter om de värderingar och beteenden som över tid präglar det svenska samhället. Men hur kan vi använda denna i praktiken när vi på det lokal planet vill samtalen om resultaten och använda dem för fortsatt arbete?

Medverkande: Christine Feuk och Lena Langlet, SKR

Samtalet leds av Malin Svanberg, SKR

Tid: 26:49