Preview Mode Links will not work in preview mode

Demokratiresan - en podcast från SKR


Feb 1, 2022

Minna Arve är stadsdirektören som blev Borgmästare i Åbo stad. I detta avsnitt får du höra henne prata om rollen som Borgmästare och hur staden arbetar med att involvera medborgarna genom medborgarbudget och medborgarpanel. Bland annat har de haft en medborgarpanel för att samtala om trafiken i centrum utifrån tre scenarier.

Medverkande: Minna Arve, Borgmästare i Åbo stad

Programledare: Nils Munthe SKR

Textversion avsnitt 63 (PDF)