Preview Mode Links will not work in preview mode

Demokratiresan - en podcast från SKR


Mar 1, 2022

Håkan Sandahl och Lisa Pedersen berättar om en intervjustudie från SKR. Den visar att det bland annat finns behov av ökad kunskap om vad välfärdsbrott och otillåten påverkan är, samt att det behövs verktyg för att hantera problematiken.

Medverkande: Håkan Sandahl, avdelningschef, SKR, Lisa Pedersen, planeringsledare på stadsledningskontoret, Göteborgs stad

Programledare: Anna-Lena Pogulis, SKR

Tid: 30:24