Preview Mode Links will not work in preview mode

Demokratiresan - en podcast från SKR


May 24, 2022

Susanna Nolin, Ingrid Persson och Ulrika Stöök berättar om sitt arbete i Biskopsgården i Göteborg. Vi tar upp dialog och samtal som arbetssätt i socialt arbete och hur man kan arbeta med medborgardialog i en så komplex fråga som närvaro av våld på olika sätt.

Medverkande:

Susanna Nolin, SSPF-koordinator, Ingrid Persson, utvecklingsledare och Ulrika Stöök, utvecklingschef i  distrikt Angered Bostads AB Poseidon

Programledare: Nils Munthe, SKR

Textversion avsnitt 71 (PDF)