Preview Mode Links will not work in preview mode

Demokratiresan - en podcast från SKR


Oct 25, 2022

Hur kan vi ta oss an de komplexa hållbarhetsfrågor vi står inför? Vi samtalar med John Holmberg, som ger oss flera konkreta tips och råd om hur vi kan hantera komplexa frågor.

Medverkande: John Holmberg, professor vid Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg

Samtalsledare, Anders Nordh, SKR

Textversion avsnitt 84 (PDF)