Preview Mode Links will not work in preview mode

Demokratiresan - en podcast från SKR


Sep 27, 2022

Vilken betydelse har den tillitsbaserade styrningen för den politiska styrningen? Vi samtalar med Rolf Solli och Christine Feuk som ger oss flera perspektiv utifrån en aktuell undersökning han genomfört på uppdrag av SKR.

Medverkande: Rolf Solli, professor i företagsekonomi, Högskolan i Borås, Christine Feuk, SKR.

Samtalsledare, Anders Nordh, SKR.

Textversion avsnitt 78 (PDF)